Hiv en SOA’s voorkomen en testen

Hoe sneller we hiv opsporen en behandelen hoe beter.

Bij het Hiv Behandelcentrum kun je direct terecht voor een anonieme hiv-sneltest. Het centrum heeft verder een eigen priklab waar we ook soa-testen doen. Daarnaast adviseren we over het voorkomen van hiv door middel van PrEP. Mannen die seks hebben met mannen kunnen op hebikhiv.nl de symptomencheck doen om hun risico op hiv te onderzoeken.

Snelle navigatie | De Hiv Sneltest | SOA Testen | PrEP |

De hiv-sneltest

De hiv-sneltest is een gevalideerde test die aantoont of er antistoffen in het bloed aanwezig zijn tegen het hiv-virus. Een positieve test betekent dat het hiv-virus zich in het bloed bevindt. Is de test negatief, dan is er geen hiv-virus aanwezig. Je kunt de hiv sneltest doen als je 6 weken geleden ( of langer dan deze periode) risico hebt gelopen op besmetting. Dan is de test betrouwbaar. Een risico moment kan een seksueel risico zijn (onbeschermde seks) of een prikincident.

Hoe gaat de hiv-sneltest bij het Hiv Behandelcentrum?

Het Hiv Behandelcentrum gebruikt de hiv combo test (4e generatie test).

Je doet de test anoniem. Bij het maken van een afspraak is je voornaam en een telefoonnummer voldoende.

Op verzoek krijg je de uitslag op papier mee. 

Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek stelt de verpleegkundige enkele vragen  om het risico in te inschatten.  Zij/hij beantwoordt ook al jouw vragen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een vingerprik. Het bloed wordt met een buisje opgevangen en getest. Het duurt ongeveer 20 minuten voor de uitslag bekend is.

Na het onderzoek

Na de bloedafname mag je  in de wachtkamer plaatsnemen om de uitslag af te wachten.

De uitslag

Een negatieve test betekent dat er geen hiv virus in het bloed aanwezig is. Er hoeven geen aanvullende onderzoeken gedaan te worden.

Als de test positief is wordt altijd een tweede bloedafname gedaan om vergissingen uit te sluiten. De tweede bloedafname vindt (anoniem) plaats in het laboratorium. Het duurt een week tot deze uitslag binnen is.

Duur van het onderzoek

Het hele onderzoek, met voor- en nagesprek, duurt bij elkaar ongeveer een half uur.

Gratis

Normaal zijn de kosten 25 euro. Maar vanaf 23 september tot eind 2020 zijn er geen kosten verbonden aan de hiv sneltest in het kader van het project “Nederland naar nul infecties”.

https://aidsfonds.nl/projecten/project-nederland-naar-nul-nieuwe-hiv-infecties/

Daarna worden de kosten opnieuw bekeken.

Voor mannen die seks hebben met mannen is er de website www.hebikhiv.nl.  

Heb je risico gelopen en heb je klachten dan kun je met een verwijzing van deze site terecht bij het Hiv Behandelcentrum voor een test die al 2 weken ná het risicomoment kan aangeven of het hiv virus aanwezig is in je bloed.

Meer informatie

Heb Ik Hiv?
Hiv Vereniging 

SOA Testen

Wat en waarom

Een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) is een door seks doorgegeven bacterie of virus. Mensen die onbeschermde seks en/of wisselende partners hebben, lopen risico op een SOA. SOA’s  gaan niet altijd gepaard met symptomen of klachten. Dit betekent dat een persoon een SOA kan hebben zonder dat hij of zij er iets van merkt. De meest voorkomende bacteriële SOA’s  zijn chlamydia en gonorroe. Deze kunnen met een wattenstokje worden aangetoond in:

 • de keel;
 • de urine;
 • de anus; en
 • de vagina.

Syfilis en SOA’s die door een virus worden overgedragen, zoals hiv en hepatitis, worden vastgesteld via testen in het bloed.

Bij het Hiv Behandelcentrum

Het Hiv Behandelcentrum biedt geïntegreerde hiv/SOA-zorg aan voor haar eigen patiënten.  Ook mensen die geen patiënt zijn bij ons, kunnen terecht voor een (anonieme) SOA-test. Er is geen wachttijd. Een afspraak is wel nodig om voldoende tijd hebben en om de kwaliteit te garanderen. Wij nemen de tijd voor iedereen en bekijken in overleg welke testen nodig zijn, afhankelijk van de vraag en de eventuele klachten. Uiteraard vindt de SOA-zorg plaats conform de geldende standaarden.

Testen op SOA’s kunnen anoniem gedaan worden. Je wordt geregistreerd onder de gegevens die je doorgeeft, maar dit wordt niet gecontroleerd via het BSN. De behandelaar heeft geen rechtstreeks contact met de huisarts of een andere specialist. Al het contact loopt via jou. Wel is voor goede medische zorg dossiervorming nodig.

Voor het onderzoek

In het consult wordt bepaald welke testen gedaan worden. Dit is afhankelijk van het risico dat je hebt gelopen, hoe en met wie je onbeschermd contact hebt gehad, met een man, een vrouw of beiden. Wanneer nodig verrichten we lichamelijk onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek kan bestaan uit een hiv-test en/of een test op chlamydia, gonorroe, syfilis, hepatitis A, B en C.

Na het onderzoek

Na de testen bespreken we hoe we de uitslagen aan je doorgeven: per telefoon of per e-mail. Ook bekijken we of een vervolgafspraak gewenst is. Zo ja, dan plannen we die in.

Behandeling

Bij een positieve uitslag schrijft de verpleegkundige of arts een recept uit en wordt de benodigde behandeling gegeven. Soms adviseren we vaccinatie voor Hepatitis A/B. Dit lichten we in het consult toe. Wij kunnen de vaccinaties aanbieden op locatie.

Kosten

SOA-zorg bij DC Klinieken valt onder de onverzekerde zorg. Dit wil zeggen dat het consult en de onderzoeken voor eigen rekening zijn. De prijs is afhankelijk van de testen die gedaan worden. Bij het eerste consult betaal je het afgesproken bedrag via pin of cash en maken wij een factuur op. Als je anoniem wilt blijven, kan de receptuur contant afgerekend worden bij je apotheek.

De kosten zijn afhankelijk van wat we precies doen:

 • Het minimum bedrag is € 25 (alleen de hiv-sneltest).
 • Testen op chlamydia en gonorroe kosten per lichaamsdeel (keel, urine, anus) € 30.
 • Testen in het bloed variëren van € 4 tot € 12.
 • Voor administratie en counseling wordt € 25 in rekening gebracht.
 • Bij een uitgebreid consult kan het bedrag oplopen tot ongeveer € 150.
 • Behandeling is € 10.

Meer informatie

SOA AIDS

PrEP

Wat en waarom

Het aantal infecties met hiv neemt maar langzaam af in Nederland. Ondanks diverse inspanningen komen er nog steeds jaarlijks meer dan 800 nieuwe hiv-infecties bij. PrEP draagt bij aan het verminderen van de overdracht van hiv en helpt daarmee het aantal infecties te verkleinen.

PrEP is de afkorting van Pre Exposure Profylaxe. Het is een preventiemiddel; een tablet om te voorkomen dat je een hiv-infectie oploopt. PrEP bestaat uit de twee werkzame stoffen emtricitabine en tenofovir disoproxil. Dit zijn middelen die ook als hiv-remmer gebruikt worden. De veiligheid en werkzaamheid van PrEP is intussen bewezen en in verschillende studies is de effectiviteit bevestigd bij een goede therapietrouw.

Goede (medische) begeleiding is nodig om:

 • veilig gebruik te garanderen;
 • te voorkomen dat resistentie optreedt; en
 • de therapietrouw te bevorderen.

Personen die PrEP gebruiken, komen vóór het starten met PrEP, een maand na het starten en vervolgens elke drie maanden op controle. Daarbij vindt counseling plaats over therapietrouw en risicoreductie. Ook worden er lab-controles verricht volgens  de landelijke multidisciplinaire richtlijn.

De minister van VWS heeft juli 2018 het besluit genomen dat PrEP zorg verstrekt gaat worden aan personen die een hoog risico lopen op hiv. Sinds het najaar 2019 bieden de GGD’ en deze zorg rondom PrEP. Daarnaast zijn er steeds meer  huisartsen die zich hiervoor inzetten. PrEP medicatie is bij de Nederlandse apotheek alleen verkrijgbaar met een recept.

Bij het Hiv Behandelcentrum

Het Hiv Behandelcentrum is van mening dat PrEP gebruik een zorgvuldige medische begeleiding nodig heeft. Het gebruik van PrEP dient geregistreerd en geborgd te worden, omdat het gaat om een nieuwe preventie strategie met mogelijk gevolgen voor de hiv epidemie. De ervaring is dat PrEP gebruik de angst voor hiv verminderd en de beleving van seksualiteit positief beïnvloed.

Omdat  de uitwerking van het ministeriële besluit op zich liet wachten, heeft het Hiv Behandelcentrum besloten (voorlopig) PrEP zorg te verstrekken. Nu de GGD’en zijn gestart met PrEP zorg en steeds meer huisartsen geschoold zijn bouwen wij deze zorg langzaam af. Nieuwe verwijzingen blijken echter nog nodig, omdat de GGD onvoldoende capaciteit heeft voor de grote toestroom. In overleg met de GGD worden criteria gehanteerd welke risicogroepen verwezen worden. Met de GGD Amsterdam houden we nauw contact over de vraag wanneer zij weer plaatsen beschikbaar hebben voor nieuwe aanvragen.

Zolang er nog vraag is,  is eenieder  die daarvoor in aanmerking komt dus welkom bij het Hiv Behandelcentrum. Je kunt, met een verwijzing van de huisarts, een afspraak maken waarin wij uitgebreid uitleg geven over PrEP: hoe PrEP werkt, de testen die gedaan moeten worden vóór de start, over de bijwerkingen, over de inname en over de begeleiding ná start.

Waar mogelijk geven we na een aantal maanden de zorg terug aan de huisarts. De huisarts neemt een deel van de monitoring op zich en verzorgt het recept.

Voor meer informatie kan de website van de GGD Amsterdam geraadpleegd worden.

Kosten

Met een verwijzing van de huisarts wordt je eigen risico aangesproken. Daarnaast wordt de PrEP-medicatie zelf vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Gemiddeld is de prijs rond de 40 euro per maand bij dagelijks gebruik.

Meer informatie

PrEPnu

PrEP Direct

PrEP informatie van GGD Amsterdam