PrEP

Wat en waarom

Het aantal infecties met HIV neemt maar langzaam af in Nederland. Ondanks diverse inspanningen komen er nog steeds jaarlijks meer dan 800 nieuwe HIV infecties bij. PrEP draagt bij aan het verminderen van de overdracht van HIV en helpt daarmee het aantal infecties naar beneden te brengen.

PrEP is de afkorting van Pre Exposure Profylaxe. Het is een preventie middel; een tablet om te voorkomen dat je een HIV infectie oploopt. Het bestaat uit de twee werkzame stoffen emtricitabine en tenofovir disoproxil, middelen die ook als HIV remmer gebruikt worden. De veiligheid en werkzaamheid als PrEP is intussen bewezen en uit verschillende studies is de effectiviteit bevestigd bij een goede therapietrouw.

Goede (medische) begeleiding is nodig om veilig gebruik te garanderen, te voorkomen dat resistentie optreedt en om de therapietrouw te bevorderen. Personen die PrEP gebruiken komen vóór het starten met PrEP, een maand na het starten en vervolgens driemaandelijks op controle. Daarbij vindt counseling plaats ten aanzien van therapietrouw en risicoreductie. Ook worden er lab-controles verricht volgens de landelijke multidisciplinaire richtlijn.

Elke arts mag en kan PrEP voorschrijven. PrEP is bij de Nederlandse apotheek alleen verkrijgbaar met een recept. De minister van VWS heeft juli 2018 het besluit genomen dat PrEP verstrekt gaat worden aan personen die een hoog risico lopen op HIV. De daadwerkelijke verstrekking zou in 2019 van start moeten gaan, echter daar is nog veel onduidelijkheid over.

Bij het HIV behandelcentrum

Het HIV behandelcentrum vindt dat PrEP gebruik goed geregistreerd en geborgd moet worden en een zorgvuldige medische begeleiding verdiend. Het gaat immers om een nieuwe preventie strategie die mogelijk gevolgen heeft op de HIV epidemie. Een additioneel voordeel van PrEP is dat wij uit eigen ervaring merken dat PrEP gebruik de angst voor HIV verminderd en de beleving van seksualiteit positief beïnvloed.

Het ziet er niettemin naar uit dat de uitwerking van het ministeriële besluit voorlopig op zich laat wachten. Praktisch betekent het dat slechts een aantal GGD-en zorg rondom PrEP levert en enkele huisartsen zich hiervoor inzetten. Daarom heeft het HIV behandelcentrum besloten PrEP zorg te verstrekken.

Met een verwijzing van de huisarts kan iedereen die daarvoor in aanmerking komt een afspraak maken bij ons. Tijdens het eerste bezoek geven wij uitgebreid uitleg over de inname en werking van PrEP en over de bijwerkingen. Wij doen de benodigde testen voordat je start met PrEP en verzorgen ook de begeleiding na de start. Het voorgeschreven recept voor PrEP kun je bij de apotheek ophalen. Waar mogelijk wordt na een aantal maanden de zorg teruggegeven aan de huisarts.

Kosten

Met een verwijzing van de huisarts wordt je eigen risico aangesproken. Daarnaast wordt de PrEP medicatie zelf vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Gemiddeld is de prijs rond de 40 euro per maand bij dagelijks gebruik.

Meer informatie

PrEPnu
Meer informatie DC Apotheek PrEP initatief